Lady @ Work Collection

Lady @ Work Collection

A modern professional lady, work in style, play in style - Làm mới bản thân, bộc lộ cảm xúc và phá vỡ những định kiến rập khuôn là thông điệp mà BST Lady @ Work muốn gửi gắm. BST tôn vinh hình ảnh quý cô hiện đại với phong thái tự tin, chuyên nghiệp “từ Thứ hai đến Thứ sáu” tại chốn công sở.