CHÍNH SÁCH ĐẶT SỬA, ĐIỀU CHỈNH, THIẾT KẾ MAY ĐO THEO YÊU CẦU

1.DỊCH VỤ SỬA ĐỒ

 • Áp dụng
         - Đối với sản phẩm nguyên giá (retail): MIỄN PHÍ sửa chữa 
         - Đối với sản phẩm giảm giá: gồm các dịch vụ sửa cơ bản như lên lai (line), bóp eo, nới rộng lưng,..
 • Tính phí: 100,000 VNĐ/lần sửa
 • Quy Trình Sửa Sản Phẩm:
  - Khách hàng điền vào form Sửa đồ tại quầy thanh toán của cửa hàng: cung cấp số đo chi tiết cần sửa.
  - Nhân viên tiếp nhận form Sửa đồ và hẹn ngày hoàn thiện chỉnh sửa
 • Thời Gian Giao Hàng: trong khoảng 3 ngày làm việc (không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật)

2.DỊCH VỤ CHỈNH SỬA THIẾT KẾ 

 • Áp dụng: thực hiện các thay đổi/chỉnh sửa lên thiết kế sẵn có của thương hiệu hoặc thay đổi chất liệu vải của thiết kế sẵn có.
 • Tính phí: 15% trên giá niêm yết của mẫu thiết kế cần thay đổi. 
 • Quy Trình Sửa Sản Phẩm:
  - Khách hàng điền vào form Sửa đồ tại quầy thanh toán của cửa hàng: cung cấp số đo chi tiết cần sửa.
  - Nhân viên tiếp nhận form Sửa đồ và hẹn ngày hoàn thiện chỉnh sửa
 • Thời Gian Giao Hàng: trong khoảng 7 ngày làm việc (không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật)

3.DỊCH VỤ SỬA ĐỔI THIẾT KẾ - TÍNH PHÍ 30%

 • Áp dụng: thực hiện các thay đổi lên thiết kế sẵn có của thương hiệu (có thay đổi thiết kế bản gập) hoặc thay đổi chất liệu vải của thiết kế sẵn có.
 • Tính phí: 30% trên giá niêm yết của mẫu thiết kế cần thay đổi. 
 • Quy Trình Sửa Sản Phẩm:
  - Khách hàng điền vào form Sửa đồ tại quầy thanh toán của cửa hàng: cung cấp số đo chi tiết cần sửa.
  - Nhân viên tiếp nhận form Sửa đồ và hẹn ngày hoàn thiện chỉnh sửa
 • Thời Gian Giao Hàng: trong khoảng 7 ngày làm việc (không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật)

4.DỊCH VỤ THIẾT KẾ MAY ĐO RIÊNG THEO YÊU CẦU

. dưới sự điều chỉnh và tư vấn từ nhà thiết kế thời trang